गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर माहारिनि माखासे हिन्दु सुबुंफोराबो बिमा सरस्बती फोरबोखौ फालिबोदों

[06:19, 1/30/2020] Dwitun Basumatary Kokrajhar:


सिरां,बासुगाव अक्ट-30/01/2020 सिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगांव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालियाव बिमा सरस्बती फुजा फालिदों। गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर माहारिनि माखासे हिन्दु सुबुंफोराबो बिमा सरस्बती फोरबोखौ फालिबोदों आरो फोथायबोदों। बिमा सरस्बती फुजानि समाव जोंनि फरायसाफोरखौ गाव गावनि आंगो बिजाबखौ इसोरनि खाथियाव बावना फरायनायनि फारसे दावगालांनो थाखाय बोर बिनायखौ जों नुनो मोनबोदों।


दिनै सरस्बती फुजानि समावबो बासुगाव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिनि फरायसाफोरखौ दुगैयै लोबै साब सिखोन जाना गोथारै बिमा सरस्बती फुजा खुंफुंनाय फोरबो याव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिमा सरस्बती फुजानि सानसे सिगां फरायसालिनि फरायसाफोरा सरस्बती फुजा जागोन नि जायगाफोरखौ फोसाबग्रोनाय खामानि मावदोंमोंन होनना मिथिनो मोननाय जादों, बेनि उनाव सरस्बती फुजा जागोननि गाहाय थावनिखौ साजायनाय जायो।


दिनै बिमा सरस्बती फुजानि समाव बासुगांव गोजौसिन गेजेर खलब फरायसालिनि गासै फरायसुला फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरखौ जयै लोगोसे बिमा सरस्बती फुजा खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ गाहामै गाहाम नुनो मोनदों होनना गासै राज्यो राजाफोरनो मिथि होहरनाय जाबाय।3 views0 comments