Tangla आव Vote बिनायनी rally , गासै राइजो राजा या दोलो दोलो ओंखारना लामा लामा UPPL नो Vote होटों---


THE SIPHUNG : TANGLA, 14/03/2020

Tangla आव Vote बिनायनी rally , गासै राइजो राजा या दोलो दोलो ओंखारना लामा लामा UPPL नो Vote होटों होनना Rally खालाम नाय नि नुथाय| 13 March 2020 UDALGURI, DISTRICT COMMITTEE UPPL दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिंआव थानाय Tangla, Bordoloi Bhawan आव UPPL हानजाननि आफादगिरि Pramod Boro जों लोगोसेनो गोबां बर' आरो गुबुन गुबुन हारि-माहारिनि सुबुंफोरा हान्जासुनाय हाबाफारि लादों । थारैनो गासैबो हारिनि सुबुंफोरा सोलायनाय लुबैदों बेनिखायनो दिनै रोजा-रोजा सुबुंफोरा बे हानजा सुरनाय हाबाफारिआव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों।


सोलायनाखौ गासैबो हारि माहारियानो लुबैदों UPPL LONG LIVE.


79 views0 comments