ANSULI MEDAM || NEW BODO ALBUM, अनसुलि मेडाम एलबाम

अनसुलि मेडाम एलबाम

THE SIPHUNG : टांगला,21/03/2020

"अनसुलि मेडाम एलबाम" (Official Music Video) बे अल्बुमा, "Alai Aron Entertainment Presentation " ग्रुपा आ खूंदोंमोन । बेनि दिरेक्टर Mrs रेबाति बर' । Casting आव ठोठला पारा नि खुदिया फोरा Acting खालामदो । फ़ारियै :- मनीषा , ललिता प्रीन्स आरो गोबां खुदिया फोर। चल' आव नोंसोर डॉक्टर जानांगोन, इंजीनियर जानांगोन .... देमु आ लिरदों मोन। गोर्लोी, इंस्ट्रूमेंट्स गोइया लाबासीनो बनैनाय video . .बिनिखाइनो गोबां गोरोन्टी थालानगणों हागो बिनि थाखाय बोइनिसिमबो निमाहा बिनाई थाबाय|ANSULI MEDAM || NEW BODO ALBUM, अनसुलि मेडाम एलबाम वीडियो खो नायना बिबुंथि होलायदो |


"सिनायहां सिनायहां" बर' एल्बम जुनालिमा नि चल' । Music - Hemant, Casting- Ambika, Samili, Biswojit and Romen. वीडियो खो नायना बिबुंथि होलायदो |


Buy on line Digital Reading E Book Here :-


39 views0 comments