A New Bodo Album, AAjwli Sikhwla Released आजोलि सिखोला लाइमोन लाइमोन

A New Bodo Album, AAjwli Sikhwla Released आजोलि सिखोला .

THE SIPHUNG : टांगला, 26/03/2020

आजोलि सिखला लाइमोन लाइमोन , बर' एल्बम वीडियो आ , गंगार हाजोआव खुंनायमोन । एल्बम खुंगिरी "Alai Aron Entertainment Presentation" चल' लिरगिरि आ Dwimu Khungur Boro आ गोदोई महर होना सुजो नाय मोन। बे एल्बम आव मोसानायाव दोंमोन फारिये : - रेबाति, सुभा, मनीषा, रुक्षा, सानिया ललिता आरो लहित । कैमेरा हमदोमोन बिस्वोजित बर' आ , एडिटिंग खालामदोंमोन रति कान्ता बर' आ। Back Ground support आव लहित, सोमदोन आरो Dwimu मोन ।स्रिं स्रिं आथेंनि पायेल24 views0 comments