#सिरां जिल्लानि स्राइ स्राइ बोहैबाय थानाय खानिफुर दैनि बिखाआव गोदानै दालां लुफुंनायनि खामानि सोलिदं

Dwitun Basumatary

Kokrajhar: सिरां,डांटल अक्ट-18/01/2020 सिरां जिल्लानि स्राइ स्राइ बोहैबाय थानाय खानिफुर दैनि बिखाआव गोदानै दालां लुफुंनायनि खामानि सोलिगासिनो दं। बयनिसिमबो मिथिहोहरनाय जायोदि बासुगांव सहरनिफ्राय डांटल फारसे थांनाय लामानि गेजेराव आरो खांग्राबारि गामिनि साखाथियाव बै खानिफुर दैसाया दं आरो दैज्लां बोथोरनि समाव बै दैसाया बोसोरफ्रोमबो जोबोर गिदिर दै बारायो।बुंनो थांयोब्ला खानिफुर दैसानि गासै अरायआ 120 मिटार सोफ्राम गुवार जागोन।

मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला सिगां समाव बै खानिफुर दैसाआव दंफांनि मोनसे गोजाम दालां दंमोन नाथाय दा बै दंफांनि दालांआ इयुननि थाखाय हानथिनो ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय साननो गोनां जाबाय।गोबांआनो मिथिखागौ मोजां हान्जा मेला एबा मोजां थांलाय फैलायआ मुगाजों जौगालांफानायाव सुबुखौ गोबां बिहोमा होयो होनना जायनि थाखाय राज्योनि खना खनला थानाय मोनफ्रोम थावनि आरो जायगाथिं मोजां हान्जा मेला एबा हानथा मेला जौगानायनि गोनांथि दं।बे बादिनो सिरां जिल्लानि बासुगांव सहरनिफ्राय डांटल फारसे थांनाय खानिफुर दैसायाव मोनसे गोदान दालां लुफुंनाय खामानिया जागायबाय।

खौरां लानायनि सोंनाय आव फोरमायना होदोंदि खानिफुर दैसानि बै दालां लुफुंनाय खामानिखौ थानाय बोसोर 2019 मायथायनि मार्च दाननिफ्राय जागायदोंमोन होनना आरो बै दालां लुफुंनाय खामानिखौ थाबैनो फोजोबनाय जागोन होननाबो खौरां बिजों आव फोरमायना होदों।


आखायनि बोदेरनाय हांखौ , गाव नो सूजुनाय Mrs साधना ब्रह्म नि बर ' ख़नथाय


14 views0 comments