सिरां जिल्लानि सिंयाव थानाय रुनिखाता आस्राबारि ओनसोलनि अजित बाथौ मिरु मनदिराव सानब्रैनि हाबाफारि

Dwitun Basumatary


Kokrajhar: सिरां,रुनिखाता अक्ट-22/01/2022 सिरां जिल्लानि सिंयाव थानाय रुनिखाता आस्राबारि ओनसोलनि अजित बाथौ मिरु मनदिराव सानब्रैनि हाबाफारि जों 59 थि बोसोरआरि गुरु दर्सक आरो सभाआ 20/01/2020 अक्ट मंगलबार बाराय आव जोबनानै थांबाय।रुनिखाता आस्राबारि मुथौ इंराजि फरायसालिनि गाहाय थावनि बिखायाव जानाय दुलाराय अजित बाथौ धोरोम आफादनि बै बोसोरारि गुरु दर्सक एबा सभा खौ जोबोर गाहामैनो खुंफुंना फोजोबनाय जाबाय होननानै रुनिखाता आस्राबारि मुथौ फरायसालिनि सासे मोजां फरायसालि सामलायगिरिया फोरमायना होदों। मुथौ फरायसालि नि गाहाय थावनि बिखायाव जानाय बै अजित बाथौ धोरोमजों सोमोनदो गोनां 59 थि बोसोरारि गुरु दर्सक आरो सबा आव जोंनि बर हारिनि अनगा ओनसोलनि गुबुन हारिफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना खौरां मोननो हादों आरो फैगौ बोसोराव जानो गोनां अजित बाथौ धोरोमजों सोमोन्दो गोनां गुरु दर्सक आरो सभाखौ दायमन जुबिलि खालामगोन होनना मिथि होदों।मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अजित बाथौ धोरोमा 1961 मायथायनि समाव अजित मुंनि सासे सुबुंनि आखायाव सिगां जोनोम जादोंमोन होनना बुंदों आरो बिथां अजित आं बर'फोरनि गिबि मन्दिर गायसननाय,बाथौ आरज दिहुनजेननाय, बाथौनि फिरफिला दिहुनजेनाय बायदि खामानिफोरखौ मावदोंमोन होनना अजित बाथौ धोरोम जों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय खौरां मोननो हादों।
10 views0 comments