बर रावनि हांखोजों लिरनाय मोनसे प्लेक्सनि दुखुनांथावयै सिलिंखार जानाय खौरां मोननो हादों

Dwitun Basumatary

बिस्वनाथ, गहफुर अकट-30/01/2020 आथिखालनि बिस्वनाथनि गहफुराव बर रावनि हांखोजों लिरनाय मोनसे प्लेक्सनि दुखुनांथावयै सिलिंखार जानाय खौरां मोननो हादों। सुथुरफोरा गाज्रि गोसो लाना सिलिंखार खालामलांदों।खौरांआव मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला आसुनि माखासे सोद्रोमाफोरा हासिनानै गालांदों होनना रोखा बुंदो। भारत सरकार आरो बरनि माखासे आफादफोरनि गेजेराव बरनि थामथि गोरोबथा BTR आ जाना फैनाय समानो आसाम हादरसायाव आसुनि माखासे खुद्रिनायखौ नुनो मोनदों।आसुनि बे नंखाय फिसा खुद्रिनायआ बिस्वनाथनि गहफुरआव बो सोलिदों। गहफुरनि गासै ओनसोलआवनो असमिया रावजों लिरनाय हांखो सोलिनांगौ होनना आसुनि माखासे सोद्रोमाफोरा इंराजि रावनि हांखोजों लोगोसे बर रावनि हांखो लिरनाय गोनां माखासे प्लेक्स फोरखौ बोखारनो नाजादोंमोन। बिस्वनाथ नि गहफुरआव जानाय आसुनि बै खुद्रिसारनायआव बर रावनि हांखोजों लिरनाय गोनां माखासे प्लेक्स फोरनि दुखुनांथावयै खहा जानाय नुथाय नुनो मोननाय जादों।

62 views0 comments