देहा फाहामसालिआव इनफेक्स'न सामलायग्रा, आनजाद सारि,जरखा खैफोदखौ होबथानाय, रेडियलजिकेल खैफोद बायदि

Dwimu Basumatary

बेइजिं,अक्ट-11/02/2020। मुलुगनि मादाव मिथिसार जानाय चीननि मिरु रौवनिआ आयगनि आफादगिरि शी जिनपिंनि गनायथि मोननायनि उनाव चीननि सा 1400 रौवनिआ फाहामगिरिया थांनांइ 3 फेब्रुआरि निफ्राय बुहानयाव थानाय हुअशनशान देहा फाहामसालियाव गोदान करना भाईरासजों भुगिनांनाय बेरामि सुबुंफोरनो फाहामथाइ होगोन। बे देहा फाहामसालियाव गाहाय महरै भाइरासजों भुगिनां जानाय बेरामिफोरखौ फाहामथाइ होनाय जागोन। बेवहाय गासै गं 1000 मासिफोर दं आरो आइसिइउ,इन्टेन्सिभ इउनिट आरो जेनेरेल वाडखौ बानायनाय जादों।

देहा फाहामसालिआव इनफेक्स'न सामलायग्रा, आनजाद सारि,जरखा खैफोदखौ होबथानाय, रेडियलजिकेल खैफोद बायदि हेफाजाब होग्रा बिफानफोरखौ - गायसननाय जादों। जरखा रौवनिआ फाहामथाइ होग्राया आलादा आलादा फाहामगिरि फसंथानफोरजों दाफुं जानाय,जेराव सा 950 सुबुंफोरनि जुथाइ हेफाजाब होग्राआ रौनिआनि देहा फाहामसालिनि सिङाव हाबाफारि मावयो। गिबियावनो बुहानआव सौवहैनाय मोनथाम रौवनिआ हान्जा (हासा बाहागोनि रौवनिआ, अख्रां मानि रौनिआ आरो नेभनि रौवनिआ) नि रौवनिआ फाहामगिरिफोरा इउनिभारसिटी सा 450 फाहामगिरिफोरखौ गावसोरजों लोगो लाफादों होनना खौरां मोननाय जादों।
19 views0 comments