थांनाय 28 फेब्रुआरि अक्ट आव सासे सिनाइ मोनै लांसुनिआआ कार्बि आंलं जिल्लानि थागिबि 5 बोसोरनि .

[12:49 PM, 3/1/2020] Dwitun Basumatary

Kokrajhar चिरां,गरुभासा अक्ट-1/03/2020

फोरमाइहरनाइ जायोदि आथिखालनि कार्बि-आंलं जिल्लायाव सासे 5 बोसोरनि उन्दै गथसाखौ जिनाहारि खालामनायनि थाखाइ गोदान बिटिआर चिरां जिल्लानि गर्खा फरायसा आफादआ दाबि दैखांदों। जिनाहारि खालामनाय दाइनिगिरिखौ थाबैनो दिहुनना आयेननि साजा होनो नांगौ। थांनाय 28 फेब्रुआरि अक्ट आव सासे सिनाइ मोनै लांसुनिआआ कार्बि आंलं जिल्लानि थागिबि 5 बोसोरनि बैसोनि सासे उन्दै गथसा फिंखला देवीखौ जिनाहारि खालामदोंमोन।

आसाम हादरसानि कार्बि आंलं जिल्लाआव बावैसो साननि सिगां जानानै थांनाय जिनाहारिनि बै जाथायखौ गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोनदों।अदेबानि बैफोर बाइदि जाथाइआ कार्बि आंलं जिल्लाआव बावैसो जानानै थांनाइआ जोबोर लाजिनांथाव। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गर्खा फरायसा आफादआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गरुभासाआव 5 बोसोरनि बोसोरनि उन्दै गथसा फिंखला देबिखौ सिनाइ मोनि लांसुनिआआ कार्बि आंलं जिल्लाआव जिनाहारि खालामनायनि थाखाइ दुखु मोननाय फोरमाइनाइजों लोगोसे दाइनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ नि मोनसे मैखोम दाबि दैखांङो। दुखुथिआ फिंखला देविनि बाथि सावना सावगारि खौ बिबार बाइदि बावना सिबिनाय नुथाइखौ नुनो मोननाय जायो।

827 views0 comments