जेब्ला बो गुबुन हारी फोरा हाडोद दानो होनाय नंगा ! बे बाथ्रा खो दा बुं !


Bodo Press : 13/02/2020 | बोडोलैंड दानो थाखै बर' जोहो लाओ फोरा गोख्रोंग ये आगान लानां सिगोंन । बे एकॉर्ड बादीब्ला, लाखोई लाखोई सो बोडोलैंड आव सोलाई लांगनागोन । "जेब्ला बो गुबुन हारी फोरा हाडोद दानो होनाय नंगा" बे बाथ्रा खो दा बुं । दा जा बादी एकॉर्ड होदोंग बेजोंगनो आलादा हाडोद, दानायाव बर' हारिनि मावफोंग गिरी फोरा , लाखोई लाखोई आगान लानांगोन। बे खामानिआव आगान लानो थाखोई गासोई दुलाराय बर' हारिखो खावलाय होरनाय जाबाय । सांजाहा थानाय हाखौ BTR आव सोनो नाजानो नांगोन ! District सिफाइनाय खामानि खो मावनांगोन आरो BTR आव District खो 14 खालाम थार नांगोन । होनब्लासो हाडोद दानायाव जाफुंगणाय, लामा ओखार गोन । आलादा पुलिस फाॅर्स दानाय आव आखायाव लानांगोन । आलादा DC , आलादा माऊफुंगिरि सोर्जिनांगोन । हे बर हारि बे एकॉर्ड खोनो दसे सम मोफुन्गना नायदो । गासोई बोरो हारि सान्नाय खो जाफुंग थो सोइ । जै बर हारिनि !!!
15 views0 comments