बेहरा साहा बागाननि मोनसे सि जोम फानग्रा गलायाव बर'फोरनि बाइदि रोखोमनि

Dwitun Basumatary

The Siphung : गलाघाट अक्ट-23/02/2020। आथिखालनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बेहरा साहा बागाननि मोनसे सि जोम फानग्रा गलायाव बर'फोरनि बाइदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा सि-जोम मोननो हासिगोन खौरां आ जोबोर गोजोनथाव। बरनि गाननाय जोमनाय सिफोरखौ नाजावनायनि थाखाय बेहरा साहा बागाननि सि जोम फानग्रा गला बिगोमानिसिम बर हारिनि फ्राय गोबां साबायखर थाबाय। मख'जाथावदि आथिखालनि गलाघाट जिल्लानि बेहरा साहा बागाननि सिङाव थानाय बै सि जोम फानग्रा गलायाव गुबुन हारिनि सि-जोमफोरखौल मोननाइ जायोमोन। अदेबानि बेहरा साहा बागाननि सिङाव थानाय बै सि जोमनि गलाया Bodo Handloom Project नि मुंआव नाथाय बै सि जोमनि गलायाव सिगां समाव बरफोरनि गाननाइ जोमनाय सिफोरखौ मोननो हायाखैमोन।बोहैथि दाननि 21/02/2020 अक्ट आव बेहरा साहा बागाननि सिंआव थानाय सि जोम फानग्रा दखाननि बिगोमाया बरफोरनि बाइदि रोखोमनि गानग्रा जोबग्रा सि-जोम फोरखौ गलायाव थिसननाइ जासिगोन होनना फोरमायना होयो, मिजिं थिहरनाइ थाबाइ दि आथिखालनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बेहरा साहा बागान सिंआव Bodo Handloom Project आव बरनि गाननाय जोमनाय बाइदि रोखोमनि बेसादफोरा अराय सम अन्साय जाबाय थागोन।2 views0 comments