उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय गर्खा फरायसा आफादनि गोख्रों..


The Siphung : 01/03/2020, उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय गर्खा फरायसा आफादनि गोख्रों दाबि।


हादराव जिनाहारि जाथाया बांबोगासिनो दं। थांनाय 27 फेब्रुवारियाव कार्बि-आंलंग जिल्लायाव सासे 5 बोसोरनि उन्दै गथ'साखौ सिनाय मोनै सासे लांसुङियाया जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ हमनांगौनि दाबि खालामनानै थांनाय 28 फेब्रुवारियाव चिरां जिल्ला गर्खा फरायसा आफादआ गुरुभाषायाव आलारि बाथि फोजोंना सरकारनिसिम दाबि खालामदों।30 views0 comments